Om prosjektet

 

Bakgrunn

Årlig får omkring 15 000 personer hjerneslag i Norge. I følge flere studier så forventes dette antallet å ha økt med 50% innen de neste 20 årene.

Gjennom dette forstår vi at hjerneslag er et svært aktuelt tema. En robotarm kan ha et potensiale som et rehabiliteringsapparat på et sykehus eller en rehabiliteringsinstittusjon. Her vil det komme inn et viktig aspekt omkring det å stole på en robotarm som et rehabiliteringsapparat, og ikke en innretning i industrien.

ur_products_large-product_ur5

Problemstilling

1.  Hvordan kan en UR5-robot kunne bidra med rehabilitering av slagpasienter?
2. Hvilke faktorer vil ha betydning for å få til denne rehabiliteringen med UR5-roboten?

En viktig faktor er å finne ut om en UR5-robot kan arbeide i kontakt med et menneske på en trygg måte. Hvis en fysioterapeut skal bruke robotarmen i rehabilitering må fysioterapeuten ha full tillit til robotarmen. En annen faktor er om roboten har potensiale til å utføre konkrete øvelser som er relevante i rehabiliteringen av slagpasienter.

Vi fokuserer på øvelser som skal trene kun en hånd eller arm om gangen. Dette tar vi utgangspunkt i under prosjektet og når vi skal demonstrere rehabiliterings øvelser. Lammelser er som oftest halvsidige, slik at en person som er rammet av slag er for eksempel lam i kun høyre eller venstre armen.

Mål

Effektmålet for prosjektet er å demonstrere for personer, som må forholde seg til roboten enten som pasient eller helsepersonell, at UR5-roboten er trygg. Vi skal også demonstrere at UR5 kan være nyttig i rehabilitering av slagpasienter.

Resultatmålet er å fremstille en modell som kan brukes for å demonstrere at roboten er trygg i interaksjon med mennesker. Denne demonstrasjonen skal kunne gi et innblikk i mulighetene for bruk av roboter i velferdssektoren.

Fremdrift

Gantt-skjema:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d-yKdV3ZtUGLSO5z2cPmPJi0ZUKKtGeIbtMnow8CnzA/edit?usp=sharing

Arbeidsplan:

https://docs.google.com/document/d/16YI31wFRQEKVa-PfqmwA3FgnMNCxpBsyD_Zj2-dyB_0/edit?usp=sharing

Oppdragsgiver

Høgskulen i Sogn og Fjordane ved Erik Kyrkjebø.

Høgskulen-i-Sogn-og-Fjordane-svart