Midtveispresentasjon

8 Apr

Denne uken var det presentasjon for alle ingeniørstudenter som har Bachelor i år. Denne presentasjonen handlet mest om status på Bachelor, i tillegg til hva det ble jobbet med. Her var det spennende å få vist frem hva vi jobber med i år.

Vi har startet å lage et script som skal fungere som en slags drakamp mellom bruker og UR. Her skal bruker gripe en liten ball med fingrene, og holde igjen mens UR drar ballen bort fra bruker. Dette skal hjelpe til med å trene opp igjen gripemuskler. Kraftsensoren skal her overvåke hvor mye kraft som blir påført kraftsensoren, og tilpasse hastigheten UR skal bruke til å dra ballen med.

Planen fremover er å lage et slags bibliotek i Java, der vi kan samle alle scriptene vi har laget til UR. Slik at det blir enklere å få oversikt over scriptene.